จังหวัดเชียงรายมีประเพณีท้องถิ่นที่สืบสานกันมาเพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นเชียงรายที่งดงาม และเป็นการสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีต่อจังหวัดเชียงราย โดยมีประเพณีท้องถิ่นสำคัญๆ ดังนี้ค่ะ

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย และทรงสถาปนาเมืองเชียงรายขึ้นมา ทางจังหวัดเชียงรายจึงจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชขึ้นโดยจัดระหว่างวันที่ 26 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยจะมีกิจกรรมดังนี้

  • พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
  • นิทรรศการตามสถานที่ส่วนราชการและเอกชนต่างๆ
  • การออกร้าน และงานรื่นเริงต่างๆ บริเวณสนามบินเก่า อ.เมืองเชียงราย

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

ผู้เข้าร่วมพิธีรอบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ขึ้นมานมัสการพระธาตุ ตามเส้นทางรอบบริเวณพระธาตุ และบริเวณที่พักของชาวบ้าน

ผู้เข้าร่วมพิธีรอบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ขึ้นมานมัสการพระธาตุ ตามเส้นทางรอบบริเวณพระธาตุ และบริเวณที่พักของชาวบ้าน

เนื่องจากพระธาตุดอยตุงเป็นสถานที่ที่ชาวเชียงรายเคารพนับถือกันมาอย่างช้านาน จึงมีประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงขึ้นมา ซึ่งประเพณีนี้ คือ การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุง โดยพากันเดินด้วยเท้า ไปตามเส้นทางเล็กๆ ประเพณีจะจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่หรือเดือนหกเหนือ

สิ่งหนึ่งที่ผู้มาเข้าประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงจะปฏิบัติก่อนเดินทางกลับ คือ การขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบางคนจะนำน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์กลับไปฝากคนที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

ประเพณีไหว้สาพญาเม็งราย

พิธีไหว้สาพญาเม็งราย ที่คุ้มพญาเม็งราย (มังราย) อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยจะมีขบวนแห่นมัสการและเครื่องสักการะบูชามากมาย

พิธีไหว้สาพญาเม็งราย ที่คุ้มพญาเม็งราย (มังราย) อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยจะมีขบวนแห่นมัสการและเครื่องสักการะบูชามากมาย

ตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งพ่อขุนเม็งรายมหาราชเคยนำกองทัพไปตีข้าศึก แล้วพระองค์ทรงหยุดพักเพื่อหาเสบียงอาหารให้แก่กองทัพของพระองค์จำนวนหมื่นๆ คน และสอดแนมหาข่าวของกำลังข้าศึกเมืองเชียงของก่อนที่จะเข้าตีเมือง โดยพระองค์ทรงหยุดพักแถวบริเวณป่าละเมาะ ซึ่งเป็นเนินดินเตี้ยๆ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ และพระองค์ได้ทรงพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ด้วย โดย “ตั้งไก่ป่า” ที่สันกลางทุ่งนาด้วย และมีการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณนี้คือ “ซุ้มตั้งไก่พญาเม็งราย” หรือ “คุ้มพญาเม็งราย” ในปัจจุบันนั่นเอง

โดยพิธีไหว้สาพญาเม็งราย จัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ณ คุ้มพญาเม็งราย (มังราย) ตั้งอยู่ที่อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายเครื่องราชสักกาะระ ณ สถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป ภายในไร่แม่ฟ้าหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีถวายเครื่องราชสักกาะระ ณ สถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป ภายในไร่แม่ฟ้าหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณธิคุณอย่างล้นพ้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกชาวเชียงราย ทางจังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้นในวันที่ 18 กรกาฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การถวายพานพุ่มและพานดอกไม้ถวายสักการะต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่า การปล่อยพันธุ์ปลา การร่วมกันปลูกต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า โดยจะมีการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงในสถานที่ดังต่อไปนี้

  • ภายในไร่แม่ฟ้าหลวง บริเวณสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง
Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ