นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย ได้กลับมาเข้าร่วมเป็น โรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมอีกครั้งหลังจากลาออกไประยะหนึ่ง คาดว่าจะมีผู้ประกันตนในเชียงรายเข้าร่วมประมาณ 50,000 คนจากทั้งหมด 70,000 คน

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ได้เล่ารายละเอียดอีกว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ก่อตั้งใน จ.เชียงราย ได้ออกจากการเข้าร่วมโครงการประกันสังคมของรัฐบาล หลังจากเคยเข้าร่วมโครงการมาได้ระยะหนึ่งนั้น ล่าสุดโรงพยาบาลได้กำหนดให้มีการกลับไปเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ถือบัตรประกันสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางการรักษาได้เหมือนเดิม โดยได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารการุญเวชตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ในพื้นที่เดียวกับอาคารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย ปัจจุบันและมีกำหนดเสร็จเพื่อเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2559

สำหรับอาคารแห่งใหม่เป็นอาคารที่มีความกว้างขวางสูง 2 ชั้นที่สร้างเชื่อมกับอาคารของโรงพยาบาลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมใน จ.เชียงราย ซึ่งเคยใช้บริการกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ประมาณ 50,000 คน จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดใน จ.เชียงราย ประมาณ 70,000 คน หรือถือได้ว่าโรงพยาบาลของเรามีผู้ถือบัตรประกันสังคมใน จ.เชียงราย เข้าใช้บริการกว่า 90% ซึ่งการกลับมาเปิดให้บริการประกันสังคมครั้งใหม่ เชื่อว่าจะสามารถแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในอนาคต ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเป็นผลมาจากการเป็นประตูเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ จ.เชียงราย

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ