ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคฟรีโดย หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงราย รายละเอียดพื้นที่ที่จะออกให้บริการแก่ประชาชนช่วงเดือนมกราคม 2559 มีดังนี้

  • วันที่ 13 มกราคม 2559 ที่หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  • วันที่ 15 มกราคม 2559 ที่หมู่ที่ 13 บ้านพญาภิภักต์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  • วันที่ 22 มกราคม 2559 ที่หมู่ที่ 2 บ้านปางกิ่ว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  • วันที่ 29 มกราคม 2559 ที่หมู่ที่ 11 บ้านสามัคคีเก่า ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ภาพบรรยากาศ

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

สมาชิก พอ.สว. มาร่วมปฏิบัติงานกันด้วยค่ะ

สมาชิก พอ.สว. มาร่วมปฏิบัติงานกันด้วยค่ะ

บริการตัดผมฟรีจากอาสาสมัครค่ะ

บริการตัดผมฟรีจากอาสาสมัครค่ะ

ตรวจรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

ตรวจรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

เด็กๆ รอคิวรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

เด็กๆ รอคิวรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

บางพื้นที่ที่พอ.สว.ไปรักษา ก็ต้องเจอกับมรสุมฝนตกค่ะ แต่หน่วยแพทย์ผู้ใจดีของเราก็ยังคงรักษากันต่อไป ไม่ย้อท้อต่อฝนฟ้าค่ะ ^___^

บางพื้นที่ที่พอ.สว.ไปรักษา ก็ต้องเจอกับมรสุมฝนตกค่ะ แต่หน่วยแพทย์ผู้ใจดีของเราก็ยังคงรักษากันต่อไป ไม่ย้อท้อต่อฝนฟ้าค่ะ ^___^

บริการตัดผมจากจิตอาสาค่ะ

บริการตัดผมจากจิตอาสาค่ะ

แม้ว่าฝนจะตกหนักหรือแดดจะออกเปรี้ยง อาสาสมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย อาสาสมัครจากโรงพยาบาลในท้องที่ และสมาชิก พอ.สว. ต่างให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านมากๆ ค่ะ ^___^

แม้ว่าฝนจะตกหนักหรือแดดจะออกเปรี้ยง อาสาสมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย อาสาสมัครจากโรงพยาบาลในท้องที่ และสมาชิก พอ.สว. ต่างให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านมากๆ ค่ะ ^___^

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ