ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคฟรีโดย หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงราย รายละเอียดพื้นที่ที่จะออกให้บริการแก่ประชาชนช่วงเดือนธันวาคม 2558 มีดังนี้

  • วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่หมู่14 บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเวียงแก่น และสมาชิก พอ.สว. ร่วมปฏิบัติงาน
  • วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่หมู่ 8 บ้านวังเขียว ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย มีหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยหลวง และสมาชิก พอ.สว. ร่วมปฏิบัติงาน
  • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่หมู่ 9 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่จัน และสมาชิก พอ.สว. ร่วมปฏิบัติงาน

ภาพบรรยากาศ

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้และพื้นที่ใกล้เคียง มารอรับบริการตรวจรักษาค่ะ ^___^

สมาชิก พอ.สว. มาร่วมปฏิบัติงานกันด้วยค่ะ

สมาชิก พอ.สว. มาร่วมปฏิบัติงานกันด้วยค่ะ

บริการตัดผมฟรีจากอาสาสมัครค่ะ

บริการตัดผมฟรีจากอาสาสมัครค่ะ

ตรวจรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

ตรวจรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

เด็กๆ รอคิวรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

เด็กๆ รอคิวรักษาฟันกันอยู่ค่ะ

บางพื้นที่ที่พอ.สว.ไปรักษา ก็ต้องเจอกับมรสุมฝนตกค่ะ แต่หน่วยแพทย์ผู้ใจดีของเราก็ยังคงรักษากันต่อไป ไม่ย้อท้อต่อฝนฟ้าค่ะ ^___^

บางพื้นที่ที่พอ.สว.ไปรักษา ก็ต้องเจอกับมรสุมฝนตกค่ะ แต่หน่วยแพทย์ผู้ใจดีของเราก็ยังคงรักษากันต่อไป ไม่ย้อท้อต่อฝนฟ้าค่ะ ^___^

บริการตัดผมจากจิตอาสาค่ะ

บริการตัดผมจากจิตอาสาค่ะ

แม้ว่าฝนจะตกหนักหรือแดดจะออกเปรี้ยง อาสาสมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย อาสาสมัครจากโรงพยาบาลในท้องที่ และสมาชิก พอ.สว. ต่างให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านมากๆ ค่ะ ^___^

แม้ว่าฝนจะตกหนักหรือแดดจะออกเปรี้ยง อาสาสมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย อาสาสมัครจากโรงพยาบาลในท้องที่ และสมาชิก พอ.สว. ต่างให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านมากๆ ค่ะ ^___^

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ