วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541

วนอุทยานภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูชี้ฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ทุกๆ ปีจะมีผู้มาท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) สื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ลงบทความประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ ทำให้มีผู้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายตอนพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะ แสงพระอาทิตย์ค่อยๆ เลือนหายไป ขอบคุณภาพจาก คุณ Nook Nookz

ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายตอนพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะ แสงพระอาทิตย์ค่อยๆ เลือนหายไป ขอบคุณภาพจาก คุณ Nook Nookz

หลังจากต้องเผชิญอากาศอันแสนหนาวเหน็บอย่างค่ำคืน เราก็ตื่นกันแต่เช้าเพื่อมารอถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะ ภาพนี้ถ่ายรูปจากมุมด้านล่างเห็นยอดภูชี้ฟ้าตอนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นค่ะ บรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้าสด ทะเลหมอกหนาๆ รับกับอากาศหนาวๆ บนภูชี้ฟ้า ช่างเป็นสถานที่เที่ยวที่ดีจริงๆ ขอบคุณภาพจาก คุณ Nook Nookz

หลังจากต้องเผชิญอากาศอันแสนหนาวเหน็บอย่างค่ำคืน เราก็ตื่นกันแต่เช้าเพื่อมารอถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะ ภาพนี้ถ่ายรูปจากมุมด้านล่างเห็นยอดภูชี้ฟ้าตอนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นค่ะ บรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้าสด ทะเลหมอกหนาๆ รับกับอากาศหนาวๆ บนภูชี้ฟ้า ช่างเป็นสถานที่เที่ยวที่ดีจริงๆ ขอบคุณภาพจาก คุณ Nook Nookz

รอพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกหนาๆ สัมผัสอากาศหนาวๆ รักเลยค่ะ ^__^ ขอบคุณภาพจาก คุณ Nook Nookz

รอพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกหนาๆ สัมผัสอากาศหนาวๆ รักเลยค่ะ ^__^ ขอบคุณภาพจาก คุณ Nook Nookz

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว

สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ

  1. เส้นทางด้าน อำเภอเทิง จากตัวเมืองเชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 (เชียงราย-เทิง) ตรงสี่แยกแม่กรณ์ ใช้ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ถึง อำเภอเทิง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1021 (เทิง-เชียงคำ) ขับต่อไปอีก 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 ที่หลักกม. 94 เป็นทางลาดยางแต่ค่อนข้างแคบ คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา ผ่านบ้านปางค่า บ้านรักถิ่นไทย บ้านรักแผ่นดิน และบ้านแผ่นดินทอง เมื่อถึงกลักกม. 25 จะเป็นทางโค้งขึ้นเขาชัน มีแยกขวามือเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 1093 ซึ่งจะเลียบแนวชายแดนไทย-ลาว ไป อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผ่านบ้านราษฎร์ภักดี (บ้านเช็งเม้ง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวม้ง ขับไปประมาณ 11 กิโลเมตร มีทางแยกและมีป้ายบอกทางไปจุดชมวิวภูชี้ฟ้า ทางช่วงนี้สูงชันและคดเคี้ยวแต่ลาดยางเรียบร้อย ขับไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร จะผ่านที่ทำการอุทยานภูชี้ฟ้า แล้วไปสิ้นสุดที่ลานจอดรถ
  2. เส้นทางผ่าน อำเภอเชียงของ จากตัวเมืองเชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 (เชียงของ-เทิง) ขับไประยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 มีป้ายบอกทางไปภูชี้ฟ้า เห็นได้ชัดเจน ขับไประยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร จะผ่านอำเภอเวียงแก่น (กม. 70) ผ่านสามแยกปางหัด ผ่านทางแยกขึ้นดอยผาตั้ง (กม. 52) ขับไปเรื่อยๆ ระวังหลักกม. 42 ซึ่งเป็นถนนลูกรังอัดแน่นไปจนถึงหลักกม. 28 จากนั้นถนนจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1093 ตรงหลักกม. 27 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1093 ไปภูชี้ฟ้า ขับอีก 11 กิโลเมตร จะมีทางแยกและมีป้ายบอกทางไปจุดชมวิวภูชี้ฟ้า ทางช่วงนี้สูงชันและคดเคี้ยวแต่ลาดยางเรียบร้อย ขับไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร จะผ่านที่ทำการอุทยานภูชี้ฟ้า แล้วไปสิ้นสุดที่ลานจอดรถ

การเดินทางด้วยรถประจำทาง

จากตัวเมืองเชียงรายขึ้นรถที่สถานีขนส่งเดินทางได้ 2 วิธี คือ

  1. รถตู้ของบ. สหกิจเดินรถ โทร 053 742 429 (รถให้บริการเฉพาะช่วงหน้าท่องเที่ยว คือ ปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม) จะมี 2 เวลา คือ เวลาออกจากเชียงราย 07:15 น. ถึงภูชี้ฟ้า เวลา 9:00 น. และ เวลาออกจากเชียงราย 13:00 น. ถึงภูชี้ฟ้าเวลา 14:30 น. ค่าโดยสาร 150 บาท ขากลับจากภูชี้ฟ้ามาเชียงราย มี 2 เวลา คือ เวลาออกจากภูชี้ฟ้า 09:00 น. ถึงเชียงรายเวลา 11:30 น. และ เวลาออกจากภูชี้ฟ้าเวลา 15:00 น. ถึงเชียงรายเวลา 17:00 น. การขึ้นรถตู้ไปภูชี้ฟ้า วิธีนี้จะสะดวกที่สุด เพราะรถตู้จะไปส่งที่บ้านร่มฟ้าไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่พักต่างๆ บนภูชี้ฟ้าซึ่งอยู่ตรงบริเวณ ทางขึ้นภูสำหรับใครที่ต้องการขึ้นรถตู้ควรมาก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะรถตู้ที่วิ่งมีเพียง 1 คันเท่านั้น
  2. รถเมล์สายเชียงราย-เชียงคำ หรือ เชียงราย-เทิง-เชียงของ ขึ้นที่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 (เก่า) รถออกทุกๆ 30 นาที ค่ารถประมาณ 33 บาท ให้นั่งรถไปลงที่ท่ารถ อ.เทิง แล้วต่อรถสองแถวไปภูชี้ฟ้าซึ่งอยู่หลังตลาดสด ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 400 เมตร โดยมีรถให้บริการแค่เที่ยวเดียวเวลา 14:00 น. เวลาบ่าย 2 เที่ยวเดียว ค่ารถประมาณ 70 บาทหรือเหมารถสองแถวไปภูชี้ฟ้าราคาเหมาประมาณ 800 – 900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เบอร์โทรศัพท์  0 5371 7173 (สบอ.15)
  • เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=65
  • เวลาทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:30 น.
  • ค่าเข้าชม ฟรี

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ