ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวัน ทำให้หลายๆ ที่ในจังหวัดเชียงรายเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เชียงรายอัปเดตจึงขอรวบรวมเบอร์โทรศัพท์เพื่อแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับในเชียงราย โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเปิดบริการรับแจ้งไฟฟ้าดับตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ศูนย์บริการกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Call Center)

โทร. 1129

 • กด 1 แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
 • กด 2 สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า
 • กด 3 สอบถามข้อมูลทั่วไป และขอใช้ไฟฟ้า
 • กด 4 เสนอแนะหรือร้องเรียน
 • กด 5 ขอรับหรือส่งเอกสาร
 • กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรแยกตามอำเภอ

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองเชียงราย โทร. 0-5371-1073
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เวียงชัย โทร. 0-5376-9227
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน โทร. 0-5372-1514
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เวียงป่าเป้า โทร. 0-5395-2028
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สาย โทร. 0-5373-1714
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่จัน โทร. 0-5377-1789
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงแสน โทร. 0-5377-7202
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.ห้วยไคร้ โทร. 0-5376-3011
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เทิง โทร. 0-5379-6118
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ โทร. 0-5379-1433

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เชียงราย

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ