เมื่อมาถึงเชียงรายแล้ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ควรไป คือ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อยู่บนถนนเชียงราย-แม่จัน (ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยตลอดทั้งปีทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีผู้มาสักการะบูชาหลายหมื่นคนทั้งชาวเชียงราย ประชาชนจากจังหวัดอื่นๆ รวมถึงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ก่อนที่จะพูดถึงอนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทางเชียงรายอัปเดตขอเสนอพระราชประวัติโดยสังเขปของพระองค์ก่อนค่ะ

พระราชประวัติโดยสังเขป

“พ่อขุนเม็งรายมหาราช” หรือ “พญามังรายมหาราช” พระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ พุทธศักราช 1782 ทรงเป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเมง ผู้ครองหิรัญนครเงินยาง กับพระนางอั้วมิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพคำขยาย ราชธิดาของท้าวรุ้งแก่นชายเจ้านครเชียงรุ้ง หลังจากพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดา พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์มีดังนี้

 1. ทรงเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย
 2. ทรงสถาปนาเมืองเชียงรายเป็นราชธานีแห่งแรก พระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทอง จากรากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อปี พ.ศ. 1805
 3. ทรงรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทย จนเจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน
 4. ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้นแทนเมืองเชียงราย คือ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” หรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนั้นเอง
 5. พระองค์ทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับกษัตริย์แห่งแคว้นพะเยาและอาณาจักรสุโขทัย คือ พญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยท่านทั้ง 3 เป็นศิษย์สำนักเดียวกันที่เมืองละโว้ ด้วยความที่พระองค์ ทั้ง 3 เป็นพระสหายร่วมสาบานกัน ทำให้สามารถขยายดินแดนได้โดยไม่ต้องมีความกังวลใดๆ และเป็นที่มาของอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันด้วย

พญามังรายสวรรคตที่กลางเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 1854 สิริพระชนม์รวมเจ็ดสิบสามพรรษา สถูปบรรจุพระอัฐิหรือกู่พญามังรายมหาราช ตั้งอยู่ที่วัดงำเมือง

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ตั้งอยู่ที่เชียงรายปัจจุบัน สถาปนาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507 ปั้นโดยนายปกรณ์ เล็กฮอน

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ตั้งอยู่ที่เชียงรายปัจจุบัน สถาปนาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507 ปั้นโดยนายปกรณ์ เล็กฮอน

สำหรับตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติสีทองอร่ามขนาดใหญ่ 3 อัน ที่ประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ เป็นฝีมือของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาตินายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์กนก วิศวกุล

สำหรับตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติสีทองอร่ามขนาดใหญ่ 3 อัน ที่ประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ เป็นฝีมือของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาตินายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์กนก วิศวกุล

ความโดดเด่นของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งนี้ มีลักษณะเด่นดังนี้ เป็นพระรูปเต็มตัวของพระองค์ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์แบบล้านนาโบราณ ทรงประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา สวมมาลัยพระกรและสวมพระธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย และตรงนิ้วชี้ที่พระหัตถ์ข้างซ้าย ทรงฉลองพระบาท

ความโดดเด่นของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งนี้ มีลักษณะเด่นดังนี้ เป็นพระรูปเต็มตัวของพระองค์ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์แบบล้านนาโบราณ ทรงประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา สวมมาลัยพระกรและสวมพระธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย และตรงนิ้วชี้ที่พระหัตถ์ข้างซ้าย ทรงฉลองพระบาท

จังหวัดเชียงรายได้สถาปนาอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 80,000 บาท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนเม็งรายที่มีแก่ชาวเชียงราย ปั้นโดย นายปกรณ์ เล็กฮอน สำหรับอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ตั้งอยู่ที่เชียงรายปัจจุบัน มีลักษณะเด่นดังนี้

 • เป็นพระรูปเต็มตัวของพระองค์
 • หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์
 • ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์แบบล้านนาโบราณ
 • ทรงประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร
 • ถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา
 • สวมมาลัยพระกรและสวมพระธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย และตรงนิ้วชี้ที่พระหัตถ์ข้างซ้าย
 • ทรงฉลองพระบาท

ปัจจุบันมีตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติสีทองอร่ามขนาดใหญ่ 3 อันประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ โดยฝีมือของศิลปินชื่อดัง ได้แก่

 • ศิลปินแห่งชาตินายถวัลย์ ดัชนี
 • ศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • อาจารย์กนก วิศวกุล

โดยฐานใต้พระบรมรูปจะมีคำจารึกว่า

“พ่อขุนเม็งรายมหาราช พ.ศ.1782 – 1860 ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นเมืองแรกเมื่อ พ.ศ. 1805 ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทย”

ถ้าได้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย อย่าลืมมาสักการะอนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นที่แรกนะคะ เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาถึงจังหวัดเชียงรายแล้วจริงๆ ค่ะ

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว

จากตัวเมืองเชียงราย ขับโดยใช้ถนนสายเชียงราย – แม่จัน จะเจอห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อนุเสาวรีย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ จะเห็นเด่นช้ดเพราะมีคนมาสักการะบูชาตลอดเวลา

การเดินทางด้วยรถประจำทาง

นั่งรถสองแถวรอบเวียงสีฟ้า หรือรถเมล์เขียวสายเชียงราย – แม่สาย สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 (เก่า) แล้วลงที่ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จะเห็นเลย

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ