แบรนด์ Hug Chiangrai และ น้องกอดอุ่น มาสคอตประจำจังหวัดเชียงราย เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ด้วยแนวคิดของการสร้างแบรนด์ “Hug Chiangrai น้องกอดอุ่น” เพื่อสะท้อนตัวตนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองที่อบอุ่นและน่าสัมผัส บทความนี้จึงเขียนขึ้นมาเพื่อแนะนำ ตราสัญลักษณ์ ลวดลายสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชาวเชียงรายต่อไป


ประวัติความเป็นมา

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแบรนด์ในวันนั้น ได้กล่าวว่า “เชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ในเชิงการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิเคราะห์จนได้แบรนด์ Hug Chiangrai และน้องกอดอุ่น ดังนั้นต่อไปนี้ทุกหน่วยงานในจังหวัดก็จะช่วยกันสื่อสารออกไปว่า แบรนด์นี้จะสะท้อนตัวตนของเชียงราย ให้คนได้รู้สึกว่าเมื่อมาเชียงรายแล้วจะรู้สึกรัก รู้สึกดี และมีความอบอุ่น สดใส สดชื่น น่าสัมผัส”

ด้าน คุณปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานที่รับเป็นผู้บริหารจัดการแบรนด์นี้ ก็ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น ทำฐานข้อมูลแบรนด์ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อแบรนด์ Hug Chiangrai พร้อมคู่มือ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสามารถเข้าชมได้ในเบื้องต้นที่ www.HugChiangraiBrand.com หรือจะเข้าชมทาง Face book ชื่อ HugChiangrai Brand ก็ได้ และจากนี้ไปก็จะมีการจัดอบรมการใช้แบรนด์นี้ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.เชียงราย รวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ ตามลำดับต่อไป”


ตราสัญลักษณ์

ขอเริ่มจากตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ “Hug Chiangrai”  หรือฮักเชียงราย เป็นภาษาเหนือหมายถึง “รักเชียงราย” ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญสูงสุดในองค์ประกอบทางกราฟิก ช่วยแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สะท้อนตัวตนและบุคลิกภาพของความเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวของเชียงราย ตราสัญลักษณ์เกิดจากการเขียนด้วยลายมือคําว่า “hug”  ตัวอักษรพิมพ์เล็ก แสดงถึงความ อ่อนน้อมถ่อมตน มีมิตรไมตรี ความสดชื่น สดใส ความคิดสร้างสรรค์ และมีศิลปะ ส่วนคําว่า “Chiangrai” ใช้อักษรที่เรียบง่าย เน้นการสื่อสารที่ชัดเจนโดยใช้สีเทา 95% เพื่อแสดงถึง ความหนักแน่น มั่นคง และยั่งยืน

ซึ่งตราสัญญาลักษณ์แบ่งออกตามเสน่ห์แห่งเชียงราย ได้แก่ เสน่ห์แห่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เสน่ห์แห่งขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเสน่ห์แห่งผู้คนที่เป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใส แบรนด์ฮักเชียงรายจึงใช้สีเขียว สีเหลือง และสีม่วง เป็นตัวแทนของเสน่ห์ของเชียงราย

  • สีเขียว ใช้กับภาพในหมวดหมู่ ธรรมชาติ
  • สีเหลือง ใช้กับภาพในหมวดหมู่ วัฒนธรรม
  • สีม่วง ใช้กับภาพในหมวดหมู่ ผู้คน

ลวดลายสัญลักษณ์ – Pattern

ตราสัญลักษณ์ไม่ได้มีเพียงตัวอักษรเท่านั้น แต่ยังมีลวดลายสัญลักษณ์ (Pattern) เป็นลวดลายประกอบ โดยนําเอาลายผ้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งสะท้อนงานศิลปะ วัฒนธรรม และแสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รูปร่างของลวดลายคล้ายกับส่วนประกอบของสี่เหลี่ยม เป็นตัวแทนของการเชื่อมต่อผู้คน การค้า และชายแดน ซี่งเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเชียงรายอีกด้วย


น้องกอดอุ่น มาสคอตประจำจังหวัดเชียงราย

ต่อมาขอพูดถึงมาสคอตประจำจังหวัด “น้องกอดอุ่น” ซึ่งออกแบบให้เสมือนเป็นตัวแทนของภูเขาและเมฆหมอกที่โอบล้อมเชียงราย เสมือนเป็นทูตของการท่องเที่ยวที่คอยต้อนรับและเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เข้ามากอดเชียงราย ถึงจะตัวอ้วนใหญ่แต่มีนิสัยขี้เล่นและสนุกสนาน น้องกอดอุ่นมีความเป็นมิตรกับทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วย กอดอุ่นมีนิสัยที่ชอบท่องเที่ยว ชอบกิน ชอบถ่ายรูป แต่เห็นว่ากระตือรือร้นแบบนี้ แต่ขี้เซามาก อาจจะเป็นเพราะว่า กอดอุ่น เกิดมาจากธรรมชาติสีเขียว แสงสีเหลืองทองของพระอาทิตย์ และแสงสีม่วงจากพระอาทิตย์ตกดิน


ตัวอย่างการใช้งานแบรนด์ Hug Chiangrai


คลิปงานประชาสัมพันธ์แบรนด์ “Hug Chiangrai” และมาสคอตน้องกอดอุ่นที่จังหวัดภูเก็ต


คลิปความเป็นมาของแบรนด์ “Hug Chiangrai”


คลิปประชาสัมพันธ์แบรนด์ “Hug Chiangrai” ฉบับเต็ม


สำหรับผู้ที่สนใจและอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรด์ Hug Chiangrai, มาสคอตน้องกอดอุ่น และลวดลายสัญลักษณ์ เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ทำภาพหรือพัฒนาเป็นสื่อต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดได้ที่ hugchiangraibrand.com เพื่อให้นำแบรนด์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพที่สุด และในขณะนี้ทางผู้จัดทำแบรนด์กำลังพัฒนาสติกเกอร์น้องกอดอุ่นในไลน์ชอปเพื่อเปิดให้มีการดาวน์โหลดใช้งานต่อไปด้วย ถ้าเปิดตัวเมื่อไรทางเชียงรายอัปเดตจะนำมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะ รอโหลดกันเลยเน้อจ้าวชาวเจียงฮาย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก manager.com, NBT Chiangmai และ hugchiangraibrand.com

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ