พระตำหนักดอยตุงเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ดังนั้นสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม และเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณนี้ในปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชดำริจะสร้างพระตำหนักที่ดอยตุง และยังมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปลูกป่าบนดอยตุง จึงเป็นต้นกำเนิดโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น

โครงการพัฒนาดอยตุงเริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกส่วน เช่น กรมป่าไม้ กรมชลประทาน หน่วยงานด้านปกครอง นอกจากจะเป็นการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้วยังมีการฝึกอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุง ซึ่งประกอบด้วยชาวเขาเผ่าอาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ ขณะเดียวกันยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว

จากจังหวัดเชียงราย ขับโดยใช้เส้นทางเชียงราย – แม่จัน ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเจอทางขึ้นดอยแม่สลอง ให้ขับตรงเข้าไป โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางขึ้นไปดอยตุง ขับไปเรื่อยๆ จะเจอป้ายใหญ่ที่บอกว่าทางขึ้นดอยตุง ขับเข้าไปจะผ่านหมู่บ้านไทยใหญ่ร่มไทร ผ่านจุดชมวิว จากนั้นเลี้ยวซ้ายระหว่างหลัก กม.12 และ กม.13 ไปอีก 2 กิโลเมตร จะถึงพระตำหนักดอยตุง ระยะทางรวมประมาณ 15 กิโลเมตร

การเดินทางด้วยรถประจำทาง

ใช้บริการรถเมล์สีเขียว สายเชียงราย – แม่สาย โดยขึ้นที่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 (เก่า) นั่งรถเมล์ไปลงที่บ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่จัน เพื่อต่อรถสองแถวสีม่วงไปลงที่สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง โทร. 0 5366 7433 หรือค่าเช่ารถแบบเหมาราคาประมาณ 750 บาท (ไป – กลับ) นั่งได้ 12 คน หรือค่าโดยสารคนละ 60 บาท แต่รถโดยสารจะรอให้ครบ 12 คนถึงจะออกเดินทาง

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ