ด้วยความขี้สงสัยของแอดมิน เลยถามผู้รู้ท่านหนึ่งว่า “เชียงรายมีสวนสัตว์ไหมคะ?” ท่านผู้รู้ท่านนี้บอกว่า “มีซิ แต่ไม่ใช่สวนสัตว์ แต่ก็เหมือนสวนสัตว์นะ ต้องลองไปดู” ทางแอดมินและครอบครัวจึงไปยังสถานที่แห่งนั้น ซึ่งมีชื่อว่า “สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว” ทางเข้าหายากซักหน่อย แต่เมื่อเข้าไปแล้ว ได้แต่ประหลาดใจ บรรยากาศของที่นี่ดี อยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบ อากาศดี และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ไม่มากไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด ให้ความรู้สึกแบบสวนสัตว์แบบมินิ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับวันพักผ่อนของครอบครัวค่ะ

สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว เป็นสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งสัตว์มากมายหลายชนิด รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เข้าตรงทางแยกหมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเฮือด หรือ เข้าทางบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร ปัจจุบันสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ โดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ

เมื่อผ่านทางเข้าที่ค่อนข้างหายากแล้ว เราก็มาถึงที่ “สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว” แล้วค่ะ ถ้าเห็นป้ายนี้แสดงว่ามาถูกที่แล้วค่ะ

เมื่อผ่านทางเข้าที่ค่อนข้างหายากแล้ว เราก็มาถึงที่ “สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว” แล้วค่ะ ถ้าเห็นป้ายนี้แสดงว่ามาถูกที่แล้วค่ะ

เมื่อเข้ามาถึง “สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว” แล้ว อย่าลืม! อ่านข้อปฏิบัติของสถานีกันก่อนนะคะ จะได้ไม่เป็นการสร้างการรบกวนแก่สัตว์ป่า และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองค่ะ

เมื่อเข้ามาถึง “สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว” แล้ว อย่าลืม! อ่านข้อปฏิบัติของสถานีกันก่อนนะคะ จะได้ไม่เป็นการสร้างการรบกวนแก่สัตว์ป่า และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองค่ะ

ที่นี่มีบริการที่จอดรถฟรีค่ะ และมีร้านค้าสวัสดิการขายขนม เครื่องดืมและอาหาร ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกชิมตามใจชอบเลยค่ะ

ที่นี่มีบริการที่จอดรถฟรีค่ะ และมีร้านค้าสวัสดิการขายขนม เครื่องดืมและอาหาร ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกชิมตามใจชอบเลยค่ะ

นกกก หรือนกกาฮัง ขอบอกว่าตัวมันใหญ่มากค่ะ แต่ไม่รู้จะถ่ายรูปอย่างไรดีให้ดูใหญ่ๆ ต้องลองมาดูกันเองนะคะ

นกกก หรือนกกาฮัง ขอบอกว่าตัวมันใหญ่มากค่ะ แต่ไม่รู้จะถ่ายรูปอย่างไรดีให้ดูใหญ่ๆ ต้องลองมาดูกันเองนะคะ

ถ้าเห็นสิ่งนี้ อย่าลืม! บริจาคเงินให้เป็นค่าอาหารสัตว์ป่า กันด้วยนะคะ ช่วยๆ กันไปค่ะ ^___^

ถ้าเห็นสิ่งนี้ อย่าลืม! บริจาคเงินให้เป็นค่าอาหารสัตว์ป่า กันด้วยนะคะ ช่วยๆ กันไปค่ะ ^___^

กรงหมี กรงเสือ ก็มีนะคะ

กรงหมี กรงเสือ ก็มีนะคะ

อย่าลืม! ข้อปฏิบัติ รักษาความสะอาด ด้วยนะคะ

อย่าลืม! ข้อปฏิบัติ รักษาความสะอาด ด้วยนะคะ

ประวัติความเป็นมา

แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่ามาเป็นเวลานานแล้วเป็นต้นว่า พระราชบัญญัติการรักษาช้าง ร.ศ. 119 ( พ.ศ. 2443 ) แต่ก็เป็นการคุ้มครองช้างเพียงอย่างเดียว ส่วนสัตว์ป่าอื่น ไม่มีการคุ้มครองอย่างแท้จริง จนต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาวุธต่าง ๆ สำหรับการล่าสัตว์ป่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประกอบกับพลเมืองของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีการทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นเป็นผลทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ถูกทำลายและสัตว์ป่าจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ขึ้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานี ในการสมัยที่ทรงดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ทรงลงพระนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งต่อมากำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็น “ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น ละออง ละมั่ง เก้ง กวาง หมี ไก่ฟ้า และสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิดในพื้นที่ 149 ไร่ พื้นที่เดิมมีอยู่จำกัดไม่สามารถขยายไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับไม่มีพื้นที่ราบพอที่จะทำแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ตระกูลกวาง

จากการประชุมสัมมนาฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ณ กรมป่าไม้ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2538 สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยตุงได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดส่วนแยกเพื่อรองรับจำนวนสัตว์ป่าที่เพิ่มมากขึ้น และการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าตระกูลกวางจำเป็นต้องใช้พื้นที่ราบและกว้างขวางที่จะจัดทำทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยตุงเห็นว่าพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้านมีสภาพป่าและ พื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งส่วนแยกได้มีพื้นที่ราบกว้างขวางมีแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอต่อการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์ไม่รบกวนประชาชนหรือสัตว์อื่น ๆ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีความราดชัน 35 องศา อยู่สูงจากน้ำทะเลปานกลาง 520 – 680 เมตร ชนิดเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่เป็นหุบเขารูปเกือกม้าเป็นแนวปะทะรับน้ำฝน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดอ่างเก็บน้ำและถนน

อาณาเขต

ทิศเหนือ – จดดอยแม่กรณ์ อ. เมือง จ. เชียงราย
ทิศใต้ – จดตำบลดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
ทิศตะวันออก – จดเขตตำบลโป่งแพร่ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
ทิศตะวันตก – จดสันดอยช้าง และพื้นที่เกษตรที่สูงวาวี

ที่ตั้ง

มีเนื้อที่ 1093 ไร่ พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าโซน (ป่าอนุรักษ์)

วัตถุประสงค์ของสถานี

 1. เพื่อศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจและสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอาหารและโรคสัตว์ป่าการอนุรักษ์และการบำรุงพันธุ์สัตว์ป่าตามหลักพันธุกรรม การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ การศึกษาวิจัยเทคนิคการควบคุมและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า การทำเครื่องหมายสัตว์ป่าการดูแลสัตว์ป่าของกลางในคดี เพื่อเพิ่มปริมาณของสัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมให้มากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและความสวยงามตาม ธรรมชาติที่ดี
 3. เพื่อเป็นศูนย์อบรมสาธิตแนะนำทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจและ สัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์
 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ อันเป็นผลเนื่องจากเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพต่อธรรมชาติ
 5. เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

กิจกรรมของสถานี

 1. ปลูกพืชสำหรับเป็นอาหารสัตว์ เช่น กล้วย มะละกอ ฟักทอง ผักต่างๆ ข้าวโพด เป็นต้น
 2. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว และตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
 3. เพาะเลี้ยงแมลงปีกแข็ง เพื่อเป็นอาหารเสริมสัตว์ปีก
 4. ป้องกันไฟป่า ทำแนวกันไฟในพื้นที่ 1,093 ไร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ สัตว์ป่า และป่าไม้ให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป
 5. เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งแบ่งสัตว์ป่าเหล่านี้ออกเป็น 3 ประเภท คือ
  1) ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวางป่า อีเก้ง เสือลายเมฆ เสือปลา หมีความ หมีขอ อีเห็น ชะนีธรรมดา ลิง ค่างแว่นถิ่นเหนือ เม่นใหญ่ เป็นต้น
  2) ประเภทสัตว์ป่า เช่น นกยูง ไก่ฟ้า นกเป็ดแดง นกกาฮัง นกแก็ก นกแก้ว เป็นต้น
  3) ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเหลือม งูหลาม เต่าเหลือง เป็นต้น

ข้อปฏิบัติในการเข้าชม

 1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้าไปในบริเวณกรงหรือคอกสัตว์ป่า
 2. ไม่กระทำการใด ๆ ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าและธรรมชาติในบริเวณนี้
 3. โปรดอย่าได้แหย่ และควรงดสิ่งที่ไม่ใช่อาหารให้แก่สัตว์ป่า
 4. ในบางฤดูสัตว์อาจดุร้าย โปรดอย่าเข้าใกล้
 5. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการรบกวนคนและสัตว์
 6. ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว
 7. เดินทางไปในที่ๆกำหนดและให้ทิ้งขยะในที่ที่จัดให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0 5360 0758
 • คุณชาติชาย คำมูล (เจ้าหน้าที่ สภต.) เบอร์โทรศัพท์ 08 6587 4607
 • คุณตุ๊ (เจ้าหน้าที่สถานีฯ) เบอร์โทรศัพท์ 08 9999 8816
 • หัวหน้าอภิสิทธิ์ (หัวหน้าสถานีฯ) เบอร์โทรศัพท์ 08 1882 4404

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว

ออกจากตัวเมืองเชียงราย ไปทางสะพานประตูเชียงใหม่  ผ่านสี่แยกเด่นห้า ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านสิงห์ปาร์ค เชียงราย ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว เข้าตรงทางแยกหมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเฮือด หรือเข้าทางบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เบอร์โทรศัพท์  08 1882 4404
 • ช่วงเวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 7:00- 17:00 น.
 • ค่าเข้าชม ฟรี

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ