เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ และรางวัล ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดเชียงรายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รวมงาน 10 วัน ที่บริเวณสนามบิน 416 สนามบินเก่า อ.เมืองเชียงราย โดยรายได้จากการออกร้านจะนำไปสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำหรับงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 จะจัดขึ้นที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายหรือบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09:00 น.- 15:00 น. โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ผู้สนใจจะร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5371 6196 ทุกวันและเวลาราชการ

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ