จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ติดกับจังหวัดพะเยา แต่เดิมเมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะ อำเภอพะเยา แต่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาจะอยู่ติดกับกว๊านพะเยา โดยกว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่อันดับ 1 ของภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจากบึงบอระเพ็ด, หนองหาน และบึงละหาน) คำว่า “กว๊าน” ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง” ค่ะ เพราะกว๊านพะเยาตั้งอยู่ใจกลางเมืองพะเยาและมีทิวเขาเป็นฉากหลัง ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดอีกมากมาย ทำให้ของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาคือ ปลาส้ม ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่จับมาจากกว๊านพะเยาแล้วนำมาแปรรูปขายเป็นของฝากสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย การเดินทางระหว่างเชียงรายและพะเยามีระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมงค่ะ

รถส่วนตัว

ออกจากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทาง เชียงราย – พาน (ทางหลวงหมายเลข 1) ขับตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 94 กิโลเมตรจะถึงจังหวัดพะเยา โดยมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทางค่ะ

รถประจำทาง

รถตู้หนานคำ ขึ้นที่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 (ใหม่) เริ่มให้บริการตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. รถออกเดินทางทุกๆ 25 นาที เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 3861 และมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

  • 63 บาท ลงที่ สถานีขนส่งฯ จังหวัดพะเยา
  • 100 บาท ลงที่ กรมป่าไม้หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถ้าต้องการเดินทางจากหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มาจังหวัดเชียงราย ให้ติดต่อรถตู้หนานคำ ซึ่งมีจุดรับส่งผู้โดยสารอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมป่าไม้หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 09 3641 4747 (ไม่รับจองล่วงหน้า ต้องไปรอขึ้นรถอย่างเดียวค่ะ)
Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ