สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่าย ดังนี้

  1. สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่พระภิกษุและสามเณร สามารถทำหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย และชำระค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทาง และค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ EMS รวมเป็น 1,040 บาท
  2. สำหรับพระภิกษุและสามเณร หรือผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)  ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียด โดยสามารถเข้าไปดูเงื่อนไขและข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/passport.chiangrai
  3. สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว แต่มีการเปลี่ยนข้อมูลชื่อ-นามสกุล สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิม เอกสารการเปลี่ยนข้อมูลชื่อ-นามสกุล และบัตรประชาชนตัวจริง ไปแสดงที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย และชำระค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ EMS รวมเป็น 1,040 บาท เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สถานที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย อยู่ชั้น 1 ของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • เบอร์โทรศัพท์ 0 5317 5375
  • Facebook https://www.facebook.com/passport.chiangrai
  • ช่วงเวลาทำการ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:00 น.

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ