จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือเปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคเหนือ ทาง Chiang Rai Update จึงขอนำเสนอวิธีการเดินทางระหว่างเชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ หรือรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง

รถส่วนตัว

เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางระหว่างเชียงราย – เชียงใหม่ มีหลายเส้นทาง แต่ที่นิยมใช้ในการเดินทางมากที่สุด คือ เส้นทาง อ.แม่สรวย ผ่าน อ.เวียงป่าเป้า กิ่งอ.แม่ขะจาน เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ป่าสัก)) ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางจากจ. เชียงรายและจ.พะเยาเข้าจ.เชียงใหม่

รถประจำทาง

มีบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางหลายสาย ได้แก่

  • รถเมล์เขียว สามารถใช้บริการได้ที่สถานีขนส่งฯ ทั้ง 2 แห่ง
  • กรีนบัส เป็นรถโดยสารประจำทางยอดนิยมที่ใช้เดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกรีนบัสได้ที่ http://www.greenbusthailand.com สามารถใช้บริการได้ที่สถานีขนส่งฯ ทั้ง 2 แห่ง
Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ