กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และยังเป็นเมืองท่าเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่หมายต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทาง Chiang Rai Update จึงขอนำเสนอวิธีเดินทางระหว่างเชียงราย-กรุงเทพฯ โดยมีระยะทางประมาณ 785 – 900 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง สามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่น การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และเครื่องบิน ซึ่งแต่ละวิธีมีความสะดวกสบายแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ

รถส่วนตัว

ใช้เวลาในการขับขี่ประมาณ 12 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่

 1. เส้นทางเชียงราย-พะเยา-ลำปาง-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์-อ่างทอง-อยุธยา-กรุงเทพฯ
  จากจังหวัดเชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอ่างทอง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) เข้าจังหวัดอยุธยา แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 838 กิโลเมตร
 2. เส้นทางเชียงราย-พะเยา-ลำปาง-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-นครสวรรค์-สิงห์บุรี-กรุงเทพฯ
  จากจังหวัดเชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปจังหวัดพะเยา จนถึงอำเภองาว จังหวัดลำปาง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 785 กิโลเมตร
 3. เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์-อ่างทอง-อยุธยา-กรุงเทพฯ
  จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางไปเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ขะจาน เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทางอำเภอดอยสะเก็ด โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) แล้วแยกเข้าทางหลวง 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอ่างทอง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) เข้าจังหวัดอยุธยา แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร

รถประจำทาง

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง โดยบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเชียงราย โทร. 0 5371 1369
 2. บริษัทเอกชน ได้แก่
 • นครชัยแอร์ โทร 0 5377 3522 0 5364 6767
 • สมบัติทัวร์ โทร. 0 5377 4688
 • สยามเฟิร์ททัวร์ โทร. 0 5371 1882
 • โชครุ่งทวี โทร. 0 5370 1587
 • อินทราทัวร์ โทร. 08 9020 5922

สำหรับสถานีขนส่งประจำจังหวัดเชียงรายให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่

 1. สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 (ตั้งอยู่ที่เทศบาลนครเชียงราย สำหรับเดินทางระหว่างอำเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง)
 2. สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 (ตั้งอยู่ที่ท่าตะเคียนคู่ สำหรับเดินทางระหว่างภูมิภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร)

เครื่องบิน

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดยสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินไปกลับเชียงราย – กรุงเทพฯ มีสายการบินต่างๆ ดังนี้

สายการบินทุกสายให้บริการทุกวัน

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ