องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย และเครือข่ายชาติพันธุ์เชียงราย จัดงานสมโภชน์ 777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช ในวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2558 ที่ลานธรรมพญามังรายมหาราช บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย สร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นหลัง เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษ หวงแหนผืนแผ่นดิน ตลอดจนสร้างวาระและโอกาสในการแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพญามังรายมหาราช โดยใช้วันประสูติของพญามังรายมหาราช เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 1781 ซึ่งเป็นวันจัดงานในวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2558

กิจกรรม

  • ขบวนไหว้สาพญามังรายมหาราชและขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย
  • ผ้าป่ามหากุศล 777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช
  • นิทรรศการย้อนรอยพญามังรายมหาราช
  • เสวนาเรื่องเชียงรายในอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยจุมนุมเก๊าพญาเจียงฮาย
  • การสาธิตกาดหมั้วครัวแลงพร้อมกับร้านอาหารบรรยากาศแบบล้านนา ในรายการช้อป ชิม เที่ยว และสินค้าภูมิปัญญาพื้นเมืองเชียงราย
  • การแสดงวงดนตรีโฟล๊คซองและวงดนตรีชาติพันธุ์พร้อมการแสดง แสง สี เสียงชุดมหาราชมังรายนฤมิตร และการฟ้อนเล็บ จากช่างฟ้อน จากกลุ่มสตรีจำนวนกว่า 100 คน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสมโภชน์ 777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ