ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ”  ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 และช่วงวันหยุดพิเศษ 24 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 เวลา 8:00 – 18:00 น. ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมเด่นของปีนี้ คือ “240 นาที เที่ยว 10 สถานที่” โดยแต่ละสถานที่จะเป็นจุดสำคัญที่กำหนดเวลาให้เข้าชมทั้งหมดรวม 240 นาที

รายละเอียด 240 นาที 10 สถานที่

กิจกรรม 240 นาที 10 สถานที่ บนดอยตุง ห้ามพลาดเลยนะคะ

นิทรรศการภาพถ่ายแห่งความผูกพันธ์ ที่พระตำหนักดอยตุง ใช้เวลาเที่ยวชม 40 นาที

หอแห่งแรงบันดาลใจ เรื่องราวแห่ง “การให้” ของพระเจ้าแผ่นดิน ใช้เวลาเที่ยวชม 45 นาที หอแห่งนี้ ทางดอยตุงจัดเป็นนิทรรศการถาวร สามารถเข้าชมฟรีได้ถึง 31 ตุลาคม 2560

กาดชนเผ่า – เลือกซื้อผลผลิตจากคนที่อยู่กับป่า ใช้เวลาเที่ยวชม 30 นาที

สวนแม่ฟ้าหลวง ใช้เวลาเที่ยวชม 30 นาที

นิทรรศการเปลี่ยน = ปลูก ใช้เวลาเที่ยวชม 15 นาที

เวิร์คช็อปเซรามิก กระดาษสา และทอพรมยิง ใช้เวลาเข้าร่วม 25 นาที

ตุงศิลปะ ใช้เวลาเที่ยวชม 10 นาที

In the Mountain ใช้เวลาเที่ยวชม 10 นาที

ร่ม-เงา ใช้เวลาเที่ยวชม 10 นาที

เวิร์คช็อปชมรมเด็กใฝ่ดี ใช้เวลาเข้าร่วม 10 นาที

นอกจากนั้นแล้ว ทางดอยตุงยังจัดให้ หอแห่งแรงบันดาลใจ เรื่องราวแห่ง “การให้” ของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นนิทรรศการถาวรบนดอยตุง เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน จนถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยทางดอยตุงอยากให้คนไทยทุกคนได้เข้าชม เพื่อหาคำตอบว่า

  • เพราะเหตุใดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จึงทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย
  • จิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและหน้าที่รับผิดชอบต่อแผ่นดินได้ถูกปลูกฝังในครอบครัวมหิดล
  • โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่ “แม่เรียนจากลูก” พลิกฟื้นป่าเขียวนับแสนไร่และชีวิตคนนับหมื่นคนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ระยะเวลาจัดงาน ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 เวลา 8:00 – 18:00 น
  • สถานที่จัดงาน โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  • เว็บไซต์ Doi Tung
  • เฟซบุ๊ก Doi Tung Club

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ