งานประเพณีลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในปี 2558 นี้โดยเทศบาลนครเชียงราย ใช้ชื่องานว่า “สืบสานป๋าเวณี…ยี่เป็งเจียงฮาย” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (เชิงสะพานขัวพญามังราย) โดยปีนี้จัดงานโดยใช้แนวคิดในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้

 • การประดับ ตกแต่งสถานที่ด้วยตุงและโคมไฟที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา
 • ข่วงวัฒนธรรม
 • กาดหมั้วคัวแลง
 • การแสดงพื้นบ้าน
 • การสาธิตการประดิษฐ์ตุงและโคมไฟแบบล้านนา
 • การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
 • ขบวนราชรถ 9 คัน อันสวยงาม
 • การจัดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์บนแคร่หามของชุมชนต่างๆ และกระทงประเภทสวยงามที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนาของพี่น้องชาวเชียงราย
 • การประกวดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์บนแคร่หาม และขบวนแห่กระทงประเภทสวยงาม
 • การประกวดหนูน้อยนพมาศ และเทพีนพมาศ
 • รำวงย้อนยุค
 • การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงในช่วงค่ำคืน
 • บรรยากาศการลอยกระทงในแม่น้ำกกน้อยสายในที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมีชีวิตเหมือนในอดีต

กำหนดการ

 • วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  18:00 น. ขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ของชุมชนบนแคร่หาม (กระทงเล็ก) เริ่มจากบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ถนนธนาลัย ผ่านสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปถึงสี่แยกกลางเวียง (สถานีตำรวจฯ) ผ่านแยกเพื่อเลี้ยวเข้าสู่สถานที่จัดงานอาคารเทิดพระเกียรติฯ
  20:00 น. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ เวทีกลาง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (เชิงสะพานขัวพญามังราย)
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
  18:00 น. ขบวนแห่กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม เริ่มจากบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ถนนธนาลัย ผ่านสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปถึงสี่แยกกลางเวียง (สถานีตำรวจฯ) ผ่านแยกเพื่อเลี้ยวเข้าสู่สถานที่จัดงานอาคารเทิดพระเกียรติฯ

ภาพบรรยากาศงานลอยกระทงจังหวัดเชียงรายปี 2554

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ