ด้วยเมืองแม่สายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย และมีพรมแดนที่ติดต่อและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีลำน้ำสาย และเทือกเขาแดนลาวเป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติ จึงเป็นการสะดวกที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สามารถย้ายถิ่นฐานและเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ ทำให้เมืองแม่สายมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 4 – มหัศจรรย์ชาติพันธุ์แม่สาย สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลแม่สาย หอการค้าจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สายที่โดดเด่นมีอยู่ 10 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทใหญ่ ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน ชาวไตหย่า ชาวไทยเชื้อสายจีนหยูนหนาน ชาวอาข่า ชาวลาหู่ ชาวลัวะ และชาวดาราอ้าง

กิจกรรมภายในงาน

 • หมู่บ้านชาติพันธุ์
 • กาดหมั้วคัวชาติพันธุ์
 • กาดฮักโลก
 • กาดหลวง
 • อาหารสี่ภาค
 • สินค้าชุมชนสี่ภาค
 • ลานกาแฟและชาสิบชาติพันธุ์
 • ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
 • งานกาล่าดินเนอร์สไตร์ขันโตก สัมผัสอากาศหนาวเคล้าคลอดนตรีพื้นเมือง
 • นิทรรศการทางวิชาการให้ความรู้ต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น นิทรรศการวิถีชีวิตชนเผ่า นิทรรศการภาพถ่าย สุนทรียภาพชาติพันธุ์แม่สาย นิทรรศการชาและกาแฟสิบชาติพันธุ์ นิทรรศการการเกษตรการฮักโลก นิทรรศการปฏิมากรรมจากกลุ่มศิลปินเชียงราย ฯลฯ

ภาพบรรยากาศ “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 3”

ในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ ค่ะ จากในรูปจะเป็นโซนหมู่บ้านชาติพันธุ์ จะจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรม อาหารชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พักอาศัย (จำลองบ้าน) เป็นต้น

ในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ ค่ะ จากในรูปจะเป็นโซนหมู่บ้านชาติพันธุ์ จะจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรม อาหารชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พักอาศัย (จำลองบ้าน) เป็นต้น

รูปนี้ คุณป้ากำลังแสดงวิธีการทอผ้าโดยกำลังสาวไหม เพื่อจะนำไปทอด้วยเครื่องทอผ้าแบบดั่งเดิมของชนเผ่าต่อไปค่ะ

รูปนี้ คุณป้ากำลังแสดงวิธีการทอผ้าโดยกำลังสาวไหม เพื่อจะนำไปทอด้วยเครื่องทอผ้าแบบดั่งเดิมของชนเผ่าต่อไปค่ะ

การแสดงทอผ้าแบบชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยเครื่องทอผ้าแบบดั่งเดิมค่ะ

การแสดงทอผ้าแบบชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยเครื่องทอผ้าแบบดั่งเดิมค่ะ

บรรยากาศในโซนหมู่บ้านชาติพันธุ์จะเน้นสีสันในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็น มีการละเล่น งานประเพณีจำลอง การจำหน่ายและสาธิตอาหารชนเผ่า งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ การแพทย์ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้มีความตื่นเต้นและบรรยากาศของงานก็ไม่ดูเงียบจนเกินไปค่ะ

บรรยากาศในโซนหมู่บ้านชาติพันธุ์จะเน้นสีสันในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็น มีการละเล่น งานประเพณีจำลอง การจำหน่ายและสาธิตอาหารชนเผ่า งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ การแพทย์ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้มีความตื่นเต้นและบรรยากาศของงานก็ไม่ดูเงียบจนเกินไปค่ะ

อย่าลืมแวะไปทานอาหารที่คุ้มขันโตกกันนะคะ นางแบบใส่ชุดล้านนาและชุดชนเผ่าสวยๆ คอยต้อนรับทุกท่านค่ะ ^___^

อย่าลืมแวะไปทานอาหารที่คุ้มขันโตกกันนะคะ นางแบบใส่ชุดล้านนาและชุดชนเผ่าสวยๆ คอยต้อนรับทุกท่านค่ะ ^___^

และในช่วงกลางคืน จะมีกิจกรรมบนเวทีมากมาย ทั้งการแสดงจากชนเผ่าทั้ง 10 ชนเผ่าและการแสดงล้านนาค่ะ

และในช่วงกลางคืน จะมีกิจกรรมบนเวทีมากมาย ทั้งการแสดงจากชนเผ่าทั้ง 10 ชนเผ่าและการแสดงล้านนาค่ะ

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย เป็นงานใหญ่ประจำปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก จึงเป็นผลให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาจวบจนครั้งที่ 4 ปี 2558 นี้ โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. มาเที่ยวกันเยอะๆ นะคะ แล้วเจอกันค่ะ ^___^

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ระยะเวลาจัดงาน วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น.
 • สถานที่จัดงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 • เบอร์โทรศัพท์ 09 5684 8492 09 5689 2218

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ